EKO – vrtec

Avtorica prispevka je vzgojiteljica Jana Kloboves.

V 6. skupini »MEDVEDKOV« intenzivno delamo na temo »ODPADKI«. Poleg tega, da vemo: Kam? In kako? moramo odlagati odpadke (ločeno v zabojnike in koše za smeti) – v rumen zabojnik (plastična embalaža), v rdeč zabojnik (papir), v zelen zabojnik (steklenice – steklo), na kompostnik (biološke odpadke), v prebiralnico koristne odpadke. Vemo, da odpadke odpelje smetarski avtomobil in da za njih poskrbijo komunalni delavci. Sami smo skrbno poskrbeli za čisto okolico ter varno z zaščitnimi rokavicami pobirali odpadke in jih odlagali v vrečo za smeti in nato razvrščali glede na vrsto odpadkov v kontejnerje na ekološkem otoku pred šolo.

Spoznali smo, kako industrijski odpadni material čudovito služi za domišljijsko igro  in kaj vse lahko iz njega izdelamo za naše dobro počutje  in z različnimi izdelki olepšamo prostor  ali iz njega naredimo didaktično igračo, kot naprimer: izdelava loparjev »V moj koš spadajo biološki odpadki – hrana«, »V moj koš spada papir«, »V moj koš spada plastična embalaža«; »DOMINE« – kjer iščejo, prepoznavajo in povezujejo slike z različnimi vrstami odpadkov. Vse to nam pripovedujejo slike.

(Skupno 237 obiskov, današnjih obiskov 1)