Svetovalna služba v vrtcu

Temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je omogočiti optimalni razvoj vsakega otroka v sodelovanju s starši, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in z vodstvom vrtca.  Prizadevamo si, da bi bolje razumeli otroke in se primerno odzivali na njihove potrebe. Svetujemo na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov in v dobrobit otroka.

Delo svetovalne delavke torej temelji na :

 • posebni skrbi pri sprejemu in uvajanju otroka v vrtec,
 • upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja otrok v predšolskem obdobju ter ugotavljanju in upoštevanju posebnosti telesnega, osebnega in socialnega razvoja otrok, ki so vključeni v vrtec,
 • ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo otroci, vključeni v vrtec,
 • upoštevanju splošnih značilnosti vrtca kot ustanove in posebnosti vrtca,
 • ugotavljanju in upoštevanju značilnosti vsakdanjega življenja in dela oddelčne skupine
 • posebni skrbi pri prehodu otroka iz vrtca v šolo.

Področje svetovalnega dela v vrtcu opravlja svetovalna delavka Damjana Bonča.

Z njo se lahko posvetujete o:

 • prehodu otroka iz vrtca v šolo,
 • otrokovi vzgoji in razvoju,
 • o otrokovih težavah in stiskah (težave pri hranjenju, spanju, strahovi, nemirnost…),
 • težavah otroka pri vključevanju v skupino in sodelovanju v njej,
 • možni pomoči otrokom s posebnimi potrebami,
 • pomoči otroku v zunanjih institucijah.
(Skupno 468 obiskov, današnjih obiskov 1)