Ostale dejavnosti

OBOGATITVENI PROGRAM se delno izvaja integrirano z osnovnim programom, delno pa je organiziran posebej za manjše skupine otrok. Izvaja se v odpiralnem času vrtca. V ta program sodijo:

 • ustvarjalne urice, mentorica Antonija Dolenc – enota Javorje,
 • angleške urice, mentorica Tina M. Rozinger – enota Poljane 59,
 • naravoslovne urice, mentorica Jožica Maček – enota Poljane 59,
 • zobna preventiva, Katarina Pohleven, ZD Škofja Loka,
 • zdravstvenohigienska preventiva, Mojca Žargi, ZD Škofja Loka,
 • obiski krajevne knjižnice, Bernarda Buh,
 • bralna značka,
 • Športni program Mali sonček,
 • Simbioza giba,
 • osebna mapa otroka,
 • predstav vzgojiteljic Najprisrčnejši velikan.

DODATNE DEJAVNOSTI – to so dejavnosti izven vrtca, za katere je potrebna plačilo vstopnine, oziroma prevoza ali zunanjega izvajaca, ki jo krijejo starši skladno s cenami na trgu. Če se otrok dejavnosti ne udeleži ima možnost ostati v vrtcu.

 • lutkovna predstava v vrtcu za otroke stare 1 – 6 leta,
 • Lutkovno gledališče Ljubljana za otroke 3 – 6 let ,
 • obisk živalskega vrta na Horjulu (od 3. leta starosti dalje),
 • plavalni tečaj v Kranju (predšolski, 2020),
 • plesne urice plesne šole Studio Ritem za otroke stare 3 – 6 let,
 • floorball,
 • skupinsko fotografiranje.

NADSTANDARDNI PROGRAM

 • letovanje na morju v Pacugu za otroke, stare 5 – 6let (maj 2020), vodja letovanja Špela Režen,
 • dvodnevni tabor na kmetiji pri Ožbetu v Četeni Ravni za otroke stare 4 – 5 let (maj 2020), vodja tabora Špela Režen.

DRUGE DEJAVNOSTI

 • sodelovanje z lokalno skupnostjo in društvi,
 • sodelovanje s šolo (obiski v šolski knjižnici, gibalne urice, druženje z učenci glasbeniki…),
 • dejavnosti ob dnevu zemlje – 22. april 2020,
 • vključevanje v različne natečaje skozi celo šolsko leto,
 • dan mladinske književnosti – 2. april 2020,
 • predstavitve zanimivih poklicev, ki jih predlagajo starši,
 • obujanje starih običajev,
 • praznovanje letnih časov,
 • dejavnosti ob tednu otroka,
 • lutkovne predstave strokovnih delavk vrtca,
 • pustovanje – pustni torek, 25. februar 2020,
 • modri dan – ozaveščanje o avtizmu – april 2020.
(Skupno 91 obiskov, današnjih obiskov 1)