Sodelovanje s starši

S starši sodelujemo in jim predstavljamo svoje delo na različnih nivojih preko celega šolskega leta:

  • Uvodni in zaključni roditeljski sestanek.
  • Pogovorne urice – 1x mesečno (od oktobra do maja) med 15.00 in 16.00 uro ali  po dogovoru z vzgojiteljico, lahko tudi v jutranjem času.
  • Skupne prireditve staršev in strokovnih delavcev.
  • Predavanja za starše.
  • Pisno informiranje staršev (oglasne deske, razstave, kotički za starše, zgibanke, pisna obvestila, spletna stran vrtca, eAsistent.
  • Svet staršev Vrtca Agata.
  • Uvodni roditeljski sestanek za starše novovpisanih otrok (junij 2023).
  • Individualni razgovor z vzgojiteljico vašega otroka  – za starše novincev (avgust 2022 ali pred vključenostjo otroka v vrtec).
(Skupno 344 obiskov, današnjih obiskov 1)